Estat d'informació no financera

Les grans empreses estan obligades a presentar-ho si almenys compleixen dues d’aquests tres requisits: la seua facturació excedeix els 40 milions d’euros, superen els 20 milions en actius i tenen almenys 250 treballadors. És un document obligatori que tota companyia d’aquest tipus necessita per a mostrar el seu grau de compromís en temes socials, mediambientals, drets humans, relatives al personal, corrupció i impacte en la societat.

QUE SOLUCIONS APORTA EL EINF?

L’auditoria de l’EINF dona compliment legal a la norma vigent, a més d’ajudar a donar millor imatge de transparència de l’entitat amb l’entorn que li envolta, aproximant la seua gestió a les preocupacions dels seus usuaris interns (personal, socis) i externs (clients, proveïdors, societat en general) en els àmbits no financers (relacionats amb el medi ambient, la igualtat, drets humans, etc.)

Estado de información no financiera desarrollado por Practia Auditores
BENEFICIS I RESULTATS

El teu negoci podrà gaudir de:

GESTIÓ INTEGRAL

Un redactor farà una anàlisi profunda de la teua organització per a determinar totes les seues facetes.

REVISIÓ

Com estableix la llei, és indispensable que un expert signe el document per a donar-li validesa.

TRANSPARÈNCIA

Una companyia que publica l’ENIF periòdicament és sinònim d’una empresa transparent per al seu públic i els seus inversors.

IMATGE DE MARCA

Aquesta labor et resultarà tremendament útil per a optimitzar la imatge de la teua marca i per a complir les obligacions mercantils.

Auditoría de cuenta justificativa - Practia Auditores

EN QUÈ CONSISTEIX L'ESTAT D'INFORMACIÓ NO FINANCERA?

Analitzem el teu negoci i redactem l’informe signat per un expert en el qual es detallen diferents aspectes que transcendeixen l’econòmic. Podràs facilitar a la societat informació sobre la teua lluita contra el canvi climàtic, a favor dels drets humans i plans d’igualtat implantats, entre altres aspectes que demanda la societat actual.

TESTIMONIS

El que més valoren els qui compten amb nosaltres és la rapidesa del nostre treball. Així garantim sempre uns honoraris i un temps d’execució totalment adequats. D’altra banda, mantenim una comunicació constant amb l’empresa per a garantir que el resultat siga el més adaptat a les necessitats comunicatives de la societat.

GARANTIA

En Practia garantim un servei integral gràcies als nostres professionals multidisciplinaris que ajuden a analitzar els aspectes demandats de la legislació i la societat, més enllà de les dades econòmiques.